Program

Eksempel på daglig program

Eksempel på Fuglestuens ugeplan

Emnet: bolig og indretning

Begreberne: farver, størrelse (stor, lille, små) (lille, mindre, mindst) (stor, større, størst) (lang-kort) (Høj/ lavt, smal, bred, mørk, lyst, dag, nat) forholdsord,

Tillægsord grad (kold, koldere, koldest) (varm, varmere, varmest) (kort, kortere, kortest).

Begreber: Fuldnavn, adresse, alder, køn, jobbet, tal

 

Vores fokus er rettet mod barnets:

 Personlige kompetencer:

 • Vi støtter børnene ved at give dem mulighed for at klare dagligdags gøremål og blive selvhjulpne.
 • Børnene skal støttes ved at gøres opmærksomme på deres egne behov i, at udtrykke deres behov og ønsker med respekt for andres behov og ønsker.
 • Vi støtter børnene i at have en mening, tage initiativ, tage stilling til, sige til og fra.
 • Barnet støttes i at udfolde dets fantasi.
 • Barnet støttes i at udvikle dets evne til koncentration og evne til at tænke kreativt.
 • Vi gør det igennem at møde børnene med åbenhed
 • Giver barnet stabile omgivelser.
 • Aktivitetens kvalitet går ud fra barnets præmisser.
 • De voksne anerkender barnet i gennem at se barnet, lytte til det, at give det plads, tid og mulighed, for at det kan udtrykke sin mening, følelser, ideer.
 • At voksne skabe et fri lærings rum for børnene, hvor de igennem får stor mulighed for at erfare med livet, i gennem stimulering af deres perceptioner og sanser.
 • At aktiviteten kan rumme barnets stærke sider og udvikle dets færdigheder, f.eks. at gå ud på legepladsen, hvor barnet skal prøve selv at klæde sig af og på. Eller at hvert barn har sin kop med navn på, hvor det selv går hen og tager sin kop for at drikke vand.
 • De voksne stiller alderssvarende krav.
 • At barnet gennem de praktiske aktiviteter får en positiv selvopfattelse.
 • De voksne giver barnet tillid til egen formået.

 

Sproglige færdigheder:

 • Fokus er rettet mod barnets ordforråd, sætningsopbygning, sprogligforståelse, fortællekompetencer
 • Vi gør det igennem samling, spillet, historieoplæsning og sprogstimulering
 • Sociale kompetencer:
 • Fokus er rettet mod udvikling af barnets selvforståelse af sine egne følelser samt andres følelser
 • At fokusere på det positive i stedet for det negativt
 • Fællesskabs socialregler
 • Vi gør det igennem dialog, samtaler (både individuel og kollektiv samtaler)
 • Igennem rollespil, tegninger, anerkendekommunikation

 

Mandag:

7.30-9.30: tegning, klipperig, spil

10.00-11.30: samling og sprogstimulering

Vi deler børnene op i to grupper, det grønne og det blå, vi tager dem på skift til sprogstimulering.

Indhold:

Gentagelse af de tidligere sange

Der bor en bager, Stille nu hør du, Kuk siger, Nu sover mænd og kvinder,

Tidligere remser:

Musen Malle gik en tur

Maren Karen og Mette

Jeg bor i et rundetårn

Inde i min mostes mave, Er en lille Børnehave, Hun skal nemlig være mor, til en tvilling og hans bror, Når jeg lytter med mit øre

Tæt mod maven, kan jeg høre, To små glade unger kravle, Inde bag min mosters navle. Alle møder har en mave, Som engang var børnehave

Hvis man ikke går i kloster, Får man børn som lille moster.

Olga var en lille sjuske,

ingenting hun kunne huske, glemte det, som mor sagde,

glemte, hvor sit tøj hun lagde,

ej hun sine sager glemte,

bogen i et vindue lå,

smørrebrød der ovenpå.

Og så var hun tit så snavset,

håret ofte grimt og tjavset,

 tit hun grisede til sin kjole,

 tit hun kom for sent i skole.

 

Nye remser:

En høne der er grå

Lægger æg i en å

En høne der er sort

Lægger æg i en port

En høne der er brun

Lægger æg i en basun

En høne der er borget

Lægger æg i toget

En lille and

Svømmede i det klare vand

Men da den kig på dig

Svømmede straks sin vej

Bim Bam bukke

Forneden står en dukke

Foroven står et lille hus

Indeni bor der tre små mus

 

Ny remse: en kort, en lang, en trekant en stang en klok der siger tik, tak ……….

Begreber: alder, køn, fornavn, og efternavn = fuldnavn

Hvor bor du (adressen)

Skriftsprog: bogstaver (at øve os på at skrive bogstaver)

Størrelser og forholdsord:

Krop og følelser: vi arbejder videre med det næste trin, dvs. at vi arbejder med kroppen inde fra. Vi kigger, og tegner og taler om det

Dagligstue: NYE ORD, sofa, lænestol, bord, gulvtæppe, lampe, bogreol, vindue, dør, loft, væg.

Dagligstue belysning: lampe, dør, tænde, slukke, mørk, lyst, åbne, lukke Soveværelse

Nye ord: seng, madras, pude, betræk, dynebetræk, lagen, at red sin seng

Vi tager en lille madras og i gennem legen, gennemgå vi ordene, bagefter leger vi legen: ”peg på”

Vi bruger dukkehusmøbler og små dukker, derefter putter vi disse tinge ned i en pose

Forholdsord: foran, bagved, under, på. vi bruger et lille legehus 4 små dyre, forholdsord korte.

Øvelse: peg på vinduet, pege på gulvet, peg på væggen, peg på løftet osv.

Socialfærdigheder vi træner empati: Ikke nu, men senere

Tema: mennesker har forskellige ønsker og behov, og de kan ændre sig over tid.

Sproglige begreber: Nu, senere, nogle gange, hele tiden, samme – forskellige

Mål: Børnene skal lære at, forstå at andre mennesker kan have andre ønsker eller behov, de skal også forstå at en persons ønsker og behov kan ændre sig over tid

Opvarmningsøvelse: ” flaske leg ”

 Historie og diskussion: om Nanna og Sofie

Aktivitet: vi kan lide at lave nogle gange, men vi kan ikke lide at lave dem hele tiden

Række følgehistorie: Ali sammen med sin ven sejler ud i havet

Her er fokus rettet mod barnets sekvens, ordforråd, forskellige forbinde ord, samt evne til at huske og dermed genfortæller historien

Hv spørgsmål og ord forråd: i gennem historien det gule hus (fortsættelse med den nye afsnit: familie Olsen).

Motivation: afslapning øvelse, børnenes tidligere viden og erfaringer, Selve motiverne samt selve fremlæggelsen.

Metode: leg, sange og remser, tegninger, rollespil, historie fortælling, billede beskrivelse og samtaler.

Materialer: kroppens store bog, trin for trin blanche, det gule hus bog, Materialer: dukkehusmøbler, spil og tegninger. Overordnede kort spilet

Afslutning: med goddag sang

9.30-10.00: Fri leg / samling

Mandagssamtale (hvor bor du), med fokus på modsætningen (tæt på, langt væk fra, ikke så langt væk, så tæt på)

10.00-11.30:  bevægelse

Indhold: Bevægelse

Bevægelse: Bølgen

Vi sidder på stole i en rundkreds, der er en tom stol. Khalid står i midten, hun ønsker sig en plads og siger ”højre”. Vi rykker nu alle en plads til højre, når der er mulighed for det, pludselig lyder det højt fra Khalid: ”venstre” og vi skifter retning og bevæger os mod venstre. Khalid har stadig ikke fået en plads og siger nu, ”højre”. Vi skifter igen retning og bevæger os mod højre. Det lykkes for Khalid at komme til at sidde på en stole, og Salma, som hun snuppede stolen fra, er nu i midten. Salma gør det samme som Khalid. Hvis det ikke lykkes for barnet at snuppe en stole, vil barnet så sige: ”Ild” og alle bytter plads, og det der står tilbage uden plads siger: ”venstre” og vi bevæger os mod venstre …….

 

Formålet:

 1. Er vi sikre i retningen: højre og venstre?
 2. Kan vi lide at komme tæt på hinanden?
 3. Kan vi rykke mod højre og venstre og skifte retning uden at blive for voldsomme?
 4. Er vi lyd opmærksomme – eller fornemmer vi, hvad de andre gør og flytter os som dem?

11.45-13.00: frokost / fri leg

13.00-16.45: Frugt 

Fri leg ud eller ind

 

Tirsdag

7.30-9.30: tegning, vi laver former og figurer af vat, spil

(10.00-11.30) sprogstimulering, vi fortsætter arbejdet med mandags plan

10.30- 11.30: samling og rytmik ved Mads

Rytmikplan for februar:

 • Tema: vi bevæger os /postbuddet, Hajen, Levende balloner, flyv til en planet
 • Lære mål: kropsbevidsthed, Fantasi, koordination

Vi starter temaet med hej og goddag sang og leg

Vi afslutter med afslapning. Og nu det slut sang og leg.

11.45-13.00: frokost / fri leg

13.00-14.00: fri leg i gruppe

14.00-16.45: Frugt   /Fri leg / vi øver os til dans og sange (med Mads og Gh)

 

Onsdag:

7.30-9.30: Tegning, spil, historie oplæsning, fri leg

9.30-11.30: vi tager grupperne på skift til sprogstimulering (arbejder med trin for trin materialer).

I uge 9. tager grøngruppe ud i skoven.

14.30-16.45.00: fri leg, frugt, fri aktiviteter

 

Torsdag:

7.30-9.30: tegning, kreative klipning, spil

(8.30-10.30) grupperne er på skift til dialogisk læsning, gruppe 1: æbletræsfamilie

Gruppe 2: stor mønstre græder ikke.

9.30-10.30: fri leg

10.30-11.45: fælles kort samling, historie fortælling og rollespil

 (Drama) Tre Bukke Bruse

Forløbet: vi læser historien op (vi bruger stemme leg) fortæller det med tydelig udtale, vi holder pause, vi gør børn ekstra opmærksomme på, når der sker noget nyt i historien som kan ændre på historiens ende, vi taler om det, stiller spørgsmål, diskuterer det, taler om forholdsord, nye ord og deres betydning

 11.45-13.00: Frokost/ fri leg

13.00-14.00: gymnastik

Opvarmning, øvelser, vi eksperimenterer med taburetterne

 • At udvikle børnenes grove motoriske færdigheder
 • At udvikle deres kropsbevidsthed
 • At udvikle deres koordinations evne
 • At opleve glæden ved at bevæge deres krop
 • At turde og være tætte på hinanden
 • At stimulere børns sansemotoriske system
 • At støtte op om børnenes selvtillid

14.00-16.45: frugt, fri leg ud eller ind

 

Fredag:

7.30-9.30: morgens frit valgte aktiviteter (klipperig, perler, tegning, spil)

(10.00-11.30) vi laver papmache projekt/ maler hinandens ansigter

10.30-11.30: fri leg

11.30-13.00: frokost/ fri leg/ teater lege

13.00-16.00: fælles hyggelige lege /bagning /frugt/ fri leg ud eller ind                              

                                                             

God weekend