Praktiske oplysninger

Velkommen

Kære nye forældre: Velkommen i Sanna børnehave. Vi ønsker at I føler jer hjemme, trygge og glade for at være en del af vores institution.

 

Børnehavens opbygning:

Vi har 70 børn som delte op i 4 stuer:

Mariehønestue: (vuggestuebørn) Der er plads til 12 vuggestuebørn. Der er tre fastevoksne, der tager sig af børnene, en pædagog og to pædagogmed hjælpere.

Mariehønestue bor oppe i mellem etage. Der er meget god plads til de dejlige små børn.

Vi modtager børn fra 10 mdr.

Sommerfuglestuen: (børnehave børn fra 3-4/4½ år) 22-24 børn, der er tre voksne omkring børn, 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.

Sommerfuglestuen bor i nederstetage.

Fuglestuen: (børnehavebørn 4/4½-skolestart) der går 24- børn, der er tre voksne omkring børn, 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Fuglestuens børn bor der oppe i øverst etage.

Skrubtudsestue: det er en ekstra stue i vores udflyttebus. Bussen er en lille stue til 24 børn og to pædagoger og en pædagog medhjælpere, plus buschaufføren.

Der er ikke en fast børnegruppe, der kører med bussen. Vi har faktisk valgt at tage grupperne på skift med i bussen. Busbørnegruppe består af 18-20 børn, som hører til fuglestuen.

Derfor har delt fuglestuens børn op i 4 grupper (det blå gruppe, det grønne gruppe, drengegruppe og pigegruppe) en hver gruppe kører en af gangen.

Sommerfuglestuens børn kører med bussen i en uge af gangen.

Forældrene får mere informationer vedr. bussen, når barnet starter i institutionen.

Der ud over er der et rytmikrum, som ligger i mellem etage. Der er også en legeplads, samt en lille legeplads til vuggestuens børn, som ligger omme bagved bygningen.

Der ligger også personale rum. Personalerum bliver brugt til at afholde forældresamtaler, møder og forældre cafeér.

Når dit barn starter op i institutionen, bliver du informeret af personalet på hvilke stuen dit barn skal gå.

 

Børnehaven:

Vi er en multikulturelle Børnehave, som lægger stor vægt på kultur, leg og læring, vi er meget optaget af barnets trivsel, udvikling i gennem leg og læring (både spontant og planlagt læring).

Dvs. at institutions målsætning er ud på at Børnehaven vil altid være et trygt sted for børn og forældre, hvor man drager omsorg for hinanden og respekterer hinanden.

Der bliver årligt bearbejdet en årsplan som indeholder konkrete beskrivelse for Børnehavens pædagogik, læring, og de seks områder i læreplan (personlige kompetencer, sociale kompetencer, sprog og sprogtilegnelse, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtrykkes former) samt beskrivelse af de forskellige projekter som institutionen vil arbejde med i løbet af året.

 

Bestyrelse:

Vi har to forskellige bestyrelse typer:

Forældre bestyrelse: som bliver valgt af forældrene efter afstemningen, som plejer at foregå i forældremøde om efteråret. (har meget med dagligdag, børnenes hverdag at gøre)

Overorden bestyrelse: er dannet af seks medlemmer to valgte forældre og fire andre faglige personer

(har overorden styringen og beslutninger)

 

At starte i børnehaven:

Det er bedste at barnet kun opholder sig i få timer i børnehaven, og en af forældrene er sammen med barnet de første 2 uger i børnehaven, indtil barnet har vænnet sig til andre børn og voksne og de nye omgivelser. For vuggestuens børn er sat indkørings periode 2-4 uger.

Det ansvarlige stuepædagog fremlægger indkørings handleplan for forældrene.

(Ud over det generel ramme for indkøring af børn, der er stadig en individuel vurdering af hvor længe indkøring vil tage, det er noget som kan tages stilling til undervejs).

 

Åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 7.00-16.45

Fredag fra kl.7.00-16.00

 

Måltider:

For alle Morgenmad: fra.kl.7.15-8.00

Børnehaven:

Frugt/ ostehaps kl.10.00

Frokost: ca. 11.30 bliver der serveret frokost til børn mandag, tirsdag torsdag og fredag

Frugt/ brød m.m: omkring kl. 14-14.30 serverer vi frugter til børn, samt smørbrød eller bolle.

Vuggestuen: spiser frokost kl.11.00.

Mellem måltid/ frugt:  kl.10.00, kl.13.00 og kl.14.00-14.30/ 16.00

 

Onsdags madpakke hvor vi tager ud af huset

Om onsdagen tager på udflugter derfor, skal børnene medbringe madpakken hjemme fra om onsdagen samt en vandflaske

Slik: det er ikke tilladt for børn at have slik med

Legetøj: Børnene må ikke have legetøj med i løbet af ugen, undtagen om fredagen. Husk at skrive navn på barnets legetøj.

Børnehaven har ikke ansvar over for barnets legetøj.

Fødselsdag:

Vi fejrer børns fødselsdag efter aftalen med forældre, barnet får en lille gave fra institutionen.

Forældrene kan medbringe: frugt, frugtsalat, rosiner, hjemmebagt bolle med smør, popkorn, hjemmebagt bolle til fælles uddeling til alle børn.

Det er slet ikke tilladt: at medbringe kage, sodavand, kaco eller andre søde sager.

 

Tøj /fodtøj: påklædning

Påklædning: Barnet skal have ekstra tøj i sin pose som passer til nuværende årstid.

Husk om vinteren at dit barn skal have en hue, vanter, et par vinter sko, flyverdragt, gummistøvler, regntøj.

Køb ikke tøj med snore i hætten eller huen, barnet kan bliver kvalt i snore fra tøjet

 

Garderobe

Barnet skal have hjemmesko, ekstra overtøj, undertøj og sokker samt et sæt regntøj i børnehaven med navne på.

Tjek dit barnets tøj pose en gang imellem, så du sikrer, at dit barn har alt

 

Sygdom/medicin

Børnehaven skal have besked, når dit barn er sygt eller holder fri. Hvis barnet har en smitsom sygdom, skal det holdes hjemme indtil det er helt rask og ikke smitter de andre børn. Personale må ikke give medicin til børnene undtagen hvis den er livsvigtig.

 

Højtider/traditioner

Vi holder arrangementer i forbindelse med børnehavens fødselsdag, Ramadanaften, julehygge, EidAl fitr og Eid Al Adha fest, teaterforestilling, farvelfest til skolebørn. Om sommeren holder vi sommerfest, vi tager på familie sommerudflugt.

 

At afslutte børnehaven

Afslutning: vi holder farvel fest til skole børn, hvor vi tager afsked med dem.

Vi holder individuel samtale omkring det enkelte barn 2 gang om året.

Ang. Kommende skole børn holder vi to forældre samtaler om efteråret og om foråret, hvor vi drøfter om barnet udvikling og dets skoleparat.

 

Kontortid og telefontid

Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00

Kontors telefontid: fra mandag til fredag

  • 9.00-10.00
  • 13.00-13.30
  • 14.00-16.45