Indskrivning

Modtagelse af nye Børn og familier

Inden dit/jeres barn starter i Sanna, tilbyder vi jer at komme på besøg i vores børnehus. Her vil vi fortælle jer generelt om hvordan det er at være barn i Sanna, samt hvad i kan forvente fra os, og tilbyder jer en rundvisning af hele huset også. Derudover vil vi gerne lære jer og jeres barn at kende, alt fra barnets vaner, rutiner og ynglings legetøj, hvor vi bagefter vil gennemgå den generelle indkøringsplan sammen med jer, og taler evt. om hvordan denne skal tilpasses bedre til netop dit barns behov. 

Når barnet er startet i Sanna og indkøringsperioden er afsluttet, anbefaler vi at barnet opholder sig i kortere tid end sædvanligt i institutionen, for at barnet får en så blid start som muligt, i at lære de nye omgivelser samt børn og voksne at kende. 

For at barnet får en så tryg og blid start som muligt, forventer vi derfor fra forældrene:

  • At i forbereder barnet på det som skal ske, og siger tydeligt ‘farvel’
  • At tale med barnet om dets oplevelse, og anerkende dets følelse.
  • At aflevere og hente barnet til tiden.  

Overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole

Det er vigtigt for os at barnet oplever overgangene som spændende og trygt, og derfor har mod på at møde de nye omgivelser med støtte fra en fast voksen. Ved begge overgange invitereres i forældre til en ‘overgangssamtale’ hvor vi taler mere med jer om barnets personlighed, udvikling og læring, og informere jer mere om barnets nye stue. Børn er forskellige og der vil altid være individuelle behov som vi skal være opmærksomme på. 

Fra vuggestue til børnehave: 

Når barnet bliver to år og ti måneder starter indkøringen af barnet fra vuggestuen til børnehaven (sommerfuglestuen).  Allerede ved 2 ½ år begynder vuggestuen at målrette den pædagogiske indsats på, at barnet snart skal videre. Ca. 2 uger før barnet starter i børnehaven, besøger vi hver formiddag børnehaven hvor vi er med og ser på deres aktiviteter og lege, hvorefter vi den sidste uge spiser med til frokost og barnet sover til middag også. På barnets sidste dag i vuggestuen synger vi ‘farvel og tak’ til barnet, hvorefter en voksen fra vuggestuen sammen med barnet flytter sine ting ned til børnehaven. 

De fleste vuggestuebørn kender børnehavens voksne og flere af børnehavebørnene, samt de fysiske rammer inden de starter. Det giver vuggestuebarnet en yderligere tryghed og god ramme for at starte i børnehaven. Desuden aldersopdeler vi noget af tiden børnegruppen i børnehaven også, for at netop barnet får rum og mulighed for at udfolde sig. I overgangstiden er vi særligt opmærksomme på at få opbygget en tryg relation mellem barnet og mindst 1 voksen fra børnehaven som primært står for at støtte barnet i de nye omgivelser. 

Fra børnehave til skole:

På fuglestuen er A gruppen de kommende skolebørn. For at skabe en god overgang fra børnehave til skole- og fritidshjem, introducere og arbejder vi blandt andet med skole opgaver, hvor vi for eksempel leger med tal og bogstaver, rim og remser, klassiske og særlige historier og fortællinger. På den måde vil børnene forhåbentlig opleve skolelivet som mere genkendeligt og trygt, og får sig en blidere skolestart. Til morgensamling taler vi desuden mere om hvordan man kan være en god ven og skaber tid til at børnene individuelt kan få ordet, og for eksempel fortælle mere om sin morgen derhjemme eller andet som barnet vil dele med gruppen. Dette har blandt andet til formål at øve og støtte barnet i at opnå mod til at sige noget højt foran en gruppe, og blandt andet til formål at fremme og støtte børnene i deres sproglige udvikling og relationer.