Om os

Præsentation af Institutionen

Den multikulturelle Børnehaven Sanna er en privat børnehaveforening, som blev oprettet i december 1997.
Vi modtager børn i alderen 6 måneder – 6 år.
Der er en vuggestue børnegruppe (mariehønestue) 12-14 børn

Der er også tre børnehavebørn stuer:

  • Sommerfuglestuen: for de yngste børnehavebørnegrupper fra 3-4 år
  • Fuglestuen er dannet af to grupper: A gruppe er ældste skolebørnegruppe og B for mindre årige børnegruppe fra 4/ 4½-.
  • Skrubtudsestuen: busgruppe som tilhører fuglestuen, og har et knytte bosted, der ligger ude i Boserupvej 100. Roskilde

En hver børnegruppe fra fuglestuen kører med institutions bus til Boserup to uger ad gangen.
Mandag, tirsdag og onsdag fra kl.8.30-15.30
Onsdag og fredag fra kl.9.00-14.30

 

Hvem er vi

Vi er en multikulturel børnehave, der lægger stor vægt på både anerkendelse og nuet/øjeblikket.

Vi arbejder hele tiden på at skabe et hus, hvor både børn, forældre og personale trives, har det rart at føle sig trygge.

Vi forventer af hinanden at, vi er imødekommende og lyttende, og at vi gennem dialog kan møde hinanden og andre med anerkendelse, ligeværdig og respekt. På denne måde er vi positive, troværdige og autentiske voksne, som er gode rollemodeller for børnene.

Udefra tidligere nævnt er Sanna kendetegnede for følgende værdier:
Respekt – Tryghed – Nærvær – Omsorg – Tillid – Glæde – Fællesskab – Udvikling

Respekten og nærvær opleves hos os ved, at se og anerkende andre mennesker, som de er, således lægger vi vægt på, at barnet får oplevelse af, at værdifuld, for det er barnet til, Ikke for det barn gør.

I forbindelse med at være anerkendende, mener vi: at vi må finde en balance mellem på den ene side at anerkende børnenes behov her og nu, og på den anden side at huske at give børnene nogle tilbud og dermed også udfordringer.  at tilbyde vores børn en god udvikling, leg, læring, sjov og et hyggeligt miljø.

Udover det tilbyder vi et tæt forældresamarbejde, og herved tilbyder vi en udvidet støtte til de familier, som ønsker at få dagligdags funktioner og hverdagen til at hænge bedre sammen omkring deres børn. Det foregår ved og igennem de store projekter for at inddrager forældre i børns hverdag.

Vi har børn fra forskellige nationaliteter og kulturer. Det gælder også personalegruppen. Børnehaven har således meget blandede kulturelle former.

 

Personalet

I vuggestuen er 5 voksne 2 uddannet og 3 pædagogmedhjælper
I sommerfugle 5 voksne. 3 uddannet, 1 p.m.h og 1 en fastpædagogiske studerende vikar
Fuglestuen og skrubtudsen 4 uddannet, 3 p. medhjælper

Øvrige ansat i Sanna

  • To køkkenpersonale
  • En pedel
  • En rengøringsassistent

 

Åbningstider

Vi har åbent fra mandag til torsdag fra kl. 6:45 til 16:45

Fredag fra kl. 6.45 til 16:00.