Om os

Præsentation af Institutionen

Den multikulturelle Børnehave Sanna er en privat børnehaveforening, som blev oprettet i december 1997.
Vi modtager børn i alderen 6 måneder – 6 år.
Der er en vuggestue børnegruppe (mariehønestue) 12-14 børn

Der er også tre stuer med børnehavebørn:

  • Sommerfuglestuen: for de yngste børnehavebørn, gruppe fra 3-4 år
  • Fuglestuen er dannet af to grupper: A gruppe er ældste skolebørnegruppe og B for mindre årige børnegruppe fra 4- 4½ år,
  • Skrubtudsestuen: busgruppe som tilhører fuglestuen, og har et tilknyttet sted, der ligger på Boserupvej 100 i Roskilde.

Enhver børnegruppe fra fuglestuen kører med institutionens bus til Boserup to uger ad gangen.
Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 8.30-15.30
Onsdag og fredag fra kl. 9.00-14.30

Hvem er vi

Vi er en multikulturel børnehave, der lægger stor vægt på både anerkendelse og nuet/øjeblikket.

Vi arbejder hele tiden på at skabe et hus, hvor både børn, forældre og personale trives, har det rart og føler sig trygge.

Vi forventer af hinanden, at vi er imødekommende og lyttende, og at vi gennem dialog kan møde hinanden og andre med anerkendelse, ligeværdighed og respekt. På denne måde er vi positive, troværdige og autentiske voksne, som er gode rollemodeller for børnene.

Udefra tidligere nævnt er følgende værdier kendetegnende for Sanna:
Respekt – Tryghed – Nærvær – Omsorg – Tillid – Glæde – Fællesskab – Udvikling

Respekten og nærvær opleves hos os ved at se og anerkende andre mennesker, som de er. Således lægger vi vægt på, at barnet får en oplevelse af at være værdifuld for det, at barnet er til, Ikke for det, barnet gør.

I forbindelse med at være anerkendende mener vi, at vi må finde en balance mellem på den ene side at anerkende børnenes behov her og nu, og på den anden side at huske at give børnene nogle tilbud og dermed også udfordringer.  Vi tilbyder vores børn en god udvikling, leg, læring, sjov og et hyggeligt miljø.

Udover det tilbyder vi et tæt forældresamarbejde, og herved tilbyder vi en udvidet støtte til de familier, som ønsker at få dagligdags funktioner og hverdagen til at hænge bedre sammen omkring deres børn. Det foregår ved og igennem de store projekter for at inddrage forældre i børns hverdag.

Vi har børn fra forskellige nationaliteter og kulturer. Det gælder også personalegruppen. Børnehaven har således meget blandede kulturelle former.

Personalet

I vuggestuen er 5 voksne, 2 uddannede pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere
På sommerfuglestuen er vi 5 voksne. 3 er uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, og 1 en pædagogstuderende.
Fuglestuen og skrubtudsen: 4 uddannede pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere

Øvrige ansat i Sanna

  • To køkkenpersonale
  • En pedel
  • En rengøringsassistent

Åbningstider

Vi har åbent fra mandag til torsdag fra kl. 6:45 til 16:45

Fredag fra kl. 6.45 til 16:00.