Evalueringsmetoder

Evalueringsmetoder

I Sanna har det været systematiske evaluering på den styrke læreplan

  • Diskussioner og dialog samt oplæg fra forskellige fagoplægsholder i pædagogiske dage 3 dage i 2020 og tre dage i 2021
  • Vi benytter planlægning og evaluerings skema som tager udgangspunkt i Eva og Emu skemaer
  • I dagligdagen evaluerer vi mundtligt til hinanden.
  • På stuemøder
  • På p-møder vælger vi nogle situationer / temaer ud fra time line som vi vil fordybe, undre og evt. ændre på. samt evaluere.
  • Vi vil tage et læreplans tema op 3 gange om året til et udvidet p-møde til evaluering, således at vi kommer til at bruge den som et arbejdsredskab.
  • Vi bruger EMU.dk’s ”Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan”.
  • Vi bruger EVA’s skema til handling ved fokuspunkter.