Forældrearrangementer

Forældrearrangementer

Sanna er en multikulturel børnehave, som har særlig fokus på det kulturelle. Derfor afholder børnehaven arrangementer i forbindelse med børnehavens fødselsdag, Ramadans traditionelle familieaften, julefest, Eid-AlFitr og Eid-Al adhas fest, påskearrangement, fastelavnsfest. Her understreger vi, at vores børnehave lægger vægt på de kulturelle traditioner, som er hyggelige og sjove for børnene. Det vil sige at vi slet ikke fokuserer på det religiøse indhold eller blander os i religion.

Derudover holder vi en særlig sommerfest, hvor vi tager afsked med de store børn, der skal i skole og siger goddag til de nye børn. Desuden holder vi om sommeren en familiesommerudflugt.

 

Forældresamarbejdet 

Børnehaven har særlig fokus på forældresamarbejdet. Derfor lægger vi stor vægt på den daglige dialog mellem forældre og personalet, forældremøder, forældresamtaler, der afholdes to gange om året. Derudover holder vi korte samtaler med forældrene til børn, som bliver sprogvurderet for at gennemgå resultatet og drøfte en ny handleplan, som forældre er inddraget i.

Børnehaven har kørt i de sidste fire år med et særligt projekt med mødrene (`forældre åben cafe´), som afholdes en gang om måneden.

Formålet: er at opnå bedre forståelse for forældrenes holdninger i forhold til deres syn på børns udvikling, opdragelse, værdier og normer og at forældrene får viden, forståelse og kendskab til børnehavens pædagogik ,samt det pædagogiske arbejde igennem deltagelse i en aktiv dialog og diskussioner. Vi ønsker, at forældrene inddrages i deres børns hverdag i børnehaven, flytter på deres holdninger i forhold til ”dansk opdragelse og pædagogik” og bliver integreret i samfundet på sådan måde, at de kan støtte op omkring deres børns udvikling. Vi ønsker hermed, at mødrene præger dagsordenen.