Andre projekter

Projekter

Forløb:

Hver måned arbejder vi meget specifikt og konkrete med bestemte projekter. Derefter systematiserer vi vores daglige aktiviteter for hele måneden i ugeplaner og forsøger at rumme hele emnet, f.eks. projektet dyr – hvilke begreber projektet indeholder, hvorfor vi vil arbejde med det, børnegrupper, fokuspunkter i projektet, hvordan vi styrker børnenes venskab og samarbejde gennem projektet, hvem der skal stå for hvad, aktivitetsplaner indenfor og udenfor, oplevelser og udflugter, musik, sange, rim og remser, historie, gymnastik, rytmik og bevægelse, værksted, forældrenes opgaver og ansvar. Derefter kommenterer og evaluerer vi projektet (se vedlagt bilag).

 

Resultat:

Igennem teaterprojekterne udvikler børnene sociale færdigheder som empati, konfliktløsning, samarbejde, udvide deres hukommelses kapacitet, sprogligfærdigheder, sprogligopmærksomhed, samt evnen til at se tingene fra andres perspektiver.

I temaprojekterne oplever vi en børnegruppe som er meget nysgerrige, motiverede og deltager aktivt i alle projekter. Vores mål er indfriede.

 

Opmærksomhedspunkter:

Vi må være opmærksomme på følgende: hvem er ansvarlig for hvad? hvem og hvordan vi inddrager resten af personale gruppen? hvilke dokumentations metoder vi vil anvende og hvorfor? Tidsrammen? månedlige evalueringer på nuværende projekter (til personale møder og stuemøder), hvilke redskaber og materialer som vi vil bruge? hvordan forældrene kan følge med? hvem står som ansvarlige for forældrenes inddragelse? god planlægning, opdelingen af børnegruppe, på hvilke tidspunkter på dagen vi gennemfører?