Pædagogiske principper

De pædagogiske principper

Vort arbejde bygger på en humanistisk grundholdning til mennesker og deres udvikling.

 • vi mener, at et menneske er et værdifuldt individ.
 • vi mener, at barnet er et selvstændigt individ, der kan bidrage til egen udvikling via relationer til og krav fra omgivelserne.
 • vi mener, at det enkelte barn er unikt og har krav på at blive mødt med respekt for sin person og sin baggrund.
 • vi mener, at alle mennesker er født med ressourcer, som det er vores opgave at støtte, for at det kan udfolde sig i fuldt flor.

 

Barnet har krav på:

 • at blive anerkendt
 • at blive lyttet til og få indflydelse.
 • at blive taget alvorligt.
 • at udforske, afprøve viden og holdninger.
 • at blive udfordret af nærværende voksne.
 • at blive tolereret i forhold til andres synspunkter, at få evne og vilje til at forestå andres tænkemåder og handlinger.

 

Kravet til det pædagogiske personale er:

 • At tage hensyn til og sætte fokus på det enkelt barn.
 • At voksne viser omsorg og kunne opfylde, aflæse og forstå barnets behov.
 • At de vil være fuldt ansvarlig for hver enkelt barns hele udvikling.
 • At de være ansvarlig for sprogstimulering.
 • At voksne forpligter sig over for fællesskabet.
 • At de tager barnet og dets familie alvorligt.

 

Kravet til forældrene er at:

 • Vi ønsker en fælles forståelse til barnets udvikling.
 • Vi ønsker en jævnlig og hyppig dialog.
 • Vi ønsker en opbakning i vort arbejde udtrykt i at forældrene deltager i forældremøder.
 • Vi ønsker opbakning af børnene ved at forældrene er tilstedet til fødselsdage, fester og lignende.
 • Vi ønsker, at forældrene respekterer og overholder vore åbnings- og lukketider.
 • Hvis barnet skal hentes af en anden end far og mor, skal vi have besked. Ellers nægter vi at aflevere barnet til en for os ukendt person.